TDK电子

铝电解电容器

 • 等效串联电阻低
 • 高可靠性
 • 纹波电流能力高
 • 紧凑型设计
 • 可提供符合AEC-Q200认证的电容器

引线式

 • •提供不同的引线方案,例如:J引线、切割引线
 • 使用寿命:
  +105 °C,10,000小时
  +125 °C,7,000小时
  +135 °C,3,000小时
 • •可提供晶须缓解解决方案
 • 使用寿命长达15年
产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 型号 PDF
10 - 100 22 - 10000 B41858
10 - 75 47 - 10000 B41866
10 - 63 47 - 10000 B41888
16 - 100 47 - 3300 B41859
25 - 50 180 - 4700 B41896
25 - 100 200 - 6800 B41895