TDK电子

铁氧体

 • 各种铁氧体材料、磁芯形状及附件可选
 • 定制形状

E型磁芯

 • 多种磁芯形状、尺寸和配件可选
 • 成本优化

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
E 5 N87 270 file_pdf_box
E 6.3 N87 380 file_pdf_box
E 8.8 N87 550 file_pdf_box
E 10/5.5/5 N87 800 file_pdf_box
E 12.7/6/6 N87 1400 file_pdf_box
E 13/6.5/3.7 N87 850 file_pdf_box
E 13/6/6.15 N87,  N97 900, 950 file_pdf_box
E 13/7/4 N87 64 - 850 file_pdf_box
E 16/6/5 N87,  N97 1200, 1250 file_pdf_box
E 16/7/5 N87 1000 file_pdf_box
E 16/8/5 N87 69 - 1000 file_pdf_box
E 16/8/8 N87 1900 file_pdf_box
E 19/8/5 N87 1150 file_pdf_box
E 20/9/6 N87,  N97 1400, 1500 file_pdf_box
E 20/10/6 N87,  N97 60 - 1500 file_pdf_box
E 20/10/11 N87,  N95,  N97 2500, 3000 file_pdf_box
E 22/15/6 N87 1200 file_pdf_box
E 25.4/10/7 N87 1670 file_pdf_box
E 25/13/7 N87,  N97 91 - 1950 file_pdf_box
E 28/10/11 N87 3200 file_pdf_box
E 30/15/7 N87 90 - 1900 file_pdf_box
E 32/16/9 N87,  N97 145 - 2400 file_pdf_box
E 32/16/11 N87,  N97 2900, 3000 file_pdf_box
E 34/14/9 N87 2450 file_pdf_box
E 36/18/11 N87 3100 file_pdf_box
E 40/16/12 N87 4150 file_pdf_box
E 42/21/15 N87,  N95,  N97 201 - 5100 file_pdf_box
E 42/21/15DG N87 96 - 207 file_pdf_box
E 42/21/20 N87,  N95,  N97 259 - 6700 file_pdf_box
E 42/21/20DG N87 123 - 267 file_pdf_box
E 47/20/16 N87 5600 file_pdf_box
E 47/20/16DG N87 121 - 266 file_pdf_box
E 55/28/21 N87,  N97 292 - 6700 file_pdf_box
E 55/28/21DG N87 179 - 394 file_pdf_box
E 55/28/25 N87,  N97 7300, 7700 file_pdf_box
E 55/28/25DG N87 209 - 463 file_pdf_box
E 56/24/19 N87 6900 file_pdf_box
E 65/32/27 N87,  N95,  N97 230 - 11000 file_pdf_box
E 65/32/27DG N87 262 - 477 file_pdf_box
E 70/33/32 N87,  N95,  N97 200 - 13000 file_pdf_box
E 70/33/32DG N87 328 - 602 file_pdf_box
E 80/38/20 N87,  N97 1440 - 4700 file_pdf_box
E 80/38/20DG N87 197 - 352 file_pdf_box
E 100/60/28 N87,  N95,  N97 6500 - 8500 file_pdf_box
E 100/60/28DG N87 353 - 761 file_pdf_box

EFD磁芯

 • 多种磁芯形状、尺寸和配件可选
 • 成本优化
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
EFD 15/8/5 N87,  N97 50 - 820 file_pdf_box
EFD 25/13/9 N87,  N97 160 - 2100 file_pdf_box
EFD 30/15/9 N87,  N97 160 - 2150 file_pdf_box

ETD磁芯

 • 多种磁芯形状、尺寸和配件可选
 • 成本优化
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
ETD 29/16/10 N87,  N97 124 - 2250 file_pdf_box
ETD 34/17/11 N87,  N95,  N97 80 - 3300 file_pdf_box
ETD 39/20/13 N87,  N97 115 - 2800 file_pdf_box
ETD 44/22/15 N87,  N95,  N97 150 - 4400 file_pdf_box
ETD 49/25/16 N87,  N97 188 - 3900 file_pdf_box
ETD 54/28/19 N87,  N97 229 - 4600 file_pdf_box
ETD 59/31/22 N87,  N97 311 - 5500 file_pdf_box

ELP磁芯

 • 平面安装高度
 • 平面化解决方案
 • 集成板
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
ELP 14/3.5/5 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 800 - 1300 file_pdf_box
ELP 18/4/10 N49,  N87,  N92,  N97 1900 - 2670 file_pdf_box
ELP 22/6/16 N49,  N87,  N92,  N97 125 - 4600 file_pdf_box
ELP 32/6/20 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 440 - 6900 file_pdf_box
ELP 38/8/25 N49,  N87,  N92,  N97 400 - 7400 file_pdf_box
ELP 43/10/28 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 355 - 9000 file_pdf_box
ELP 58/11/38 N87 7400 file_pdf_box
ELP 64/10/50 N49,  N87,  N95,  N97 8000 - 15500 file_pdf_box

ER,EQ磁芯

 • 平面安装高度
 • 平面化解决方案
 • 集成板

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
EQ 13/2.85/8.7 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 1320 - 2250 file_pdf_box
EQ 20/6.3/14 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2400 - 3700 file_pdf_box
EQ 25/5.6/18 N49,  N87,  N92,  N97 3600 - 4800 file_pdf_box
EQ 30/8/20 N49,  N87,  N92,  N97 3270 - 4500 file_pdf_box
ER 9.5/5 N49,  N87,  N92,  N97 40 - 840 file_pdf_box
ER 11/5 N49,  N87,  N92,  N97 100 - 1200 file_pdf_box
ER 14.5/6 N49,  N87,  N92,  N97 100 - 1500 file_pdf_box
ER 18/3/10 N49,  N87,  N92,  N97 1800, 2300 file_pdf_box
ER 23/5/13 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2200 - 3700 file_pdf_box
ER 25/6/15 N49,  N87,  N92,  N97 400 - 4100 file_pdf_box
ER 32/5/21 N49,  N87,  N92,  N97 3800 - 5000 file_pdf_box

PQ磁芯

 • 紧凑型设计
 • 变压器和扼流圈用铁氧体磁芯
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
PQ 16/11.6 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 1900 - 2750 file_pdf_box
PQ 20/16 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2400 - 3750 file_pdf_box
PQ 20/20 N49,  N87,  N95,  N97 2000 - 3300 file_pdf_box
PQ 26/20 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3850 - 6300 file_pdf_box
PQ 26/25 N49,  N87,  N95,  N97 3300 - 5700 file_pdf_box
PQ 32/20 N49,  N87,  N95,  N97 4600 - 7600 file_pdf_box
PQ 32/30 N49,  N87,  N95,  N97 3450 - 6100 file_pdf_box
PQ 35/35 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3300 - 5700 file_pdf_box
PQ 40/30 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3900 - 6500 file_pdf_box
PQ 40/40 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3200 - 5500 file_pdf_box
PQ 50/40 N87,  N92 5500 - 9400 file_pdf_box
PQ 50/50 N87,  N92,  N95,  N97 4700 - 8200 file_pdf_box

扼流圈用环形磁芯

 • 环氧树脂涂层
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
R 9.53 x 4.75 x 3.17 N30,  T35,  T38,  T46 1900 - 6400 file_pdf_box
R 10.0 x 6.00 x 4.00 N30,  T35,  T37,  T38,  T46 1760 - 6000 file_pdf_box
R 10.0 x 6.00 x 7.00 N30,  T38,  T46 3070 - 10400 file_pdf_box
R 12.5 x 7.50 x 5.00 N30,  T35,  T37,  T38 2200 - 5110 file_pdf_box
R 12.7 x 7.90 x 6.35 N30,  T35,  T37,  T38 2600 - 6030 file_pdf_box
R 13.3 x 8.30 x 5.00 N30,  T35,  T37,  T38 2030 - 4700 file_pdf_box
R 14.0 x 9.00 x 5.00 N30,  T35,  T37,  T38 1900 - 4420 file_pdf_box
R 15.0 x 10.4 x 5.30 N30,  T35,  T37,  T38 1670 - 3880 file_pdf_box
R 15.8 x 8.90 x 4.70 N30,  T35,  T37,  T38 2320 - 5400 file_pdf_box
R 16.0 x 9.60 x 6.30 N30,  T35,  T37,  T38 2770 - 6440 file_pdf_box
R 17.0 x 10.7 x 6.80 N30,  T35,  T37,  T38 2710 - 6280 file_pdf_box
R 18.4 x 5.90 x 5.90 N30,  T35,  T37,  T38 5770 - 13400 file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 7.00 N30,  T35,  T37,  T38 4160 - 9740 file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 10.00 N30,  T35,  T37,  T38 5560 - 12940 file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 15.00 N30,  T35,  T37,  T38 8550 - 19880 file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 6.35 N30,  T35,  T37,  T38 2610 - 6070 file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 7.90 N30,  T35,  T37,  T38 3250 - 7570 file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 12.5 N30,  T35,  T37,  T38 5140 - 12000 file_pdf_box
R 22.6 x 14.7 x 9.20 N30,  T35,  T37,  T38 3420 - 7900 file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 10.0 N30,  T35,  T37,  T38 4620 - 10700 file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 15.0 N30,  T37,  T38 6930 - 16100 file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 20.0 N30,  T35,  T37,  T38 9160 - 21300 file_pdf_box
R 29.5 x 19.0 x 14.9 N30,  T37,  T38 5630 - 13100 file_pdf_box
R 30.5 x 20.0 x 12.5 N30,  T37,  T38 4540 - 10600 file_pdf_box
R 34.0 x 20.5 x 10.0 N30,  T37,  T38 4360 - 10100 file_pdf_box
R 34.0 x 20.5 x 12.5 N30,  T37,  T38 5460 - 12700 file_pdf_box
R 36.0 x 23.0 x 15.0 N30,  T37,  T38 5750 - 13500 file_pdf_box
R 38.1 x 19.05 x 12.7 N30,  T37,  T38 7570 - 17600 file_pdf_box
R 40.0 x 24.0 x 16.0 N30,  T35,  T37,  T38 7000 - 16300 file_pdf_box
R 41.8 x 26.2 x 12.5 N30,  T37,  T38 5000 - 11600 file_pdf_box
R 50.0 x 30.0 x 20.0 N30,  T37,  T38 8700 - 17400 file_pdf_box
R 58.3 x 32.0 x 18.0 N30,  T37,  T38 9300 - 17200 file_pdf_box
R 58.3 x 40.8 x 17.6 N30,  T37 5400, 7160 file_pdf_box
R 58.3 x 40.8 x 20.2 N30,  T37 6200, 8000 file_pdf_box
R 63.0 x 38.0 x 25.0 N30,  T37,  T38 10800 - 17600 file_pdf_box
R 68.0 x 48.0 x 13.0 N30,  T37,  T38 3890 - 7700 file_pdf_box
R 87.0 x 54.3 x 13.5 N30,  T37,  T38 5400 - 8200 file_pdf_box
R 102 x 65.8 x 15.0 N30,  T38 5500, 7900 file_pdf_box
R 140 x 103 x 25.0 N30,  T37 6200, 8400 file_pdf_box
R 202.0 x 153 x 25.0 N30 5200 file_pdf_box