TDK电子

正温度系数 (PTC) 热敏电阻

 • 符合AEC-Q200认证的极限温度传感器
 • 浪涌电流限制器(自保护电阻)
 • 加热元件

表贴式正温度系数 (PTC) 热敏电阻

 • 符合AEC-Q200认证
 • UL认证
 • 快速可靠的响应
 • R额定电阻:
  470 Ω(0402和0603)
  680 Ω (0805)
 • 温度公差: ±5 °C
 • 封装尺寸:0402、0603和0805

产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 参考温度 (℃) 订购代码 PDF
470,  680 32 --- B59421A0075A062 - B59721A0130A062