TDK电子

铝电解电容器

  • 可提供符合AEC-Q200认证的电容器

轴向引线式和焊星式系列

  • 高抗振性能 (60 g)
  • 纹波电流能力强,高温下的等效串联电阻 (ESR) 很低

大尺寸系列

  • 适用于具有高纹波电流的车载充电器应用的设计
  • 高抗振性能
  • 高CV值

焊片式

  • 高纹波电流能力
  • 长使用寿命(高达20年以上)
  • 紧凑的外壳尺寸

产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 型号 PDF
10 - 100 820 - 56000 B41252 file_pdf_box
10 - 100 1200 - 68000 B41231 file_pdf_box
200 - 600 47 - 2200 B43541 file_pdf_box
200 - 550 47 - 2700 B43544 file_pdf_box
200 - 500 47 - 2700 B43644 file_pdf_box
200 - 450 56 - 2700 B43509 file_pdf_box
200 - 500 56 - 2200 B43547 file_pdf_box
200 - 450 56 - 2200 B43624 file_pdf_box
200 - 450 82 - 2700 B43634 file_pdf_box
200 - 450 82 - 3300 B43640 file_pdf_box
200 - 500 82 - 3300 B43642 file_pdf_box
200 - 450 100 - 3300 B43630 file_pdf_box
200 - 450 100 - 3300 B43643 file_pdf_box
400 - 500 68 - 820 B43545 file_pdf_box
400 - 450 120 - 1200 B43641 file_pdf_box