TDK电子

正温度系数 (PTC) 热敏电阻

  • 过流保护
  • 浪涌电流限制器
  • 符合AEC-Q200认证

极限温度传感器

  • 符合AEC-Q200认证
  • 无引线镀锡端子
  • 检测温度:+70 … +145 °C(步进+10 °C)
  • 温度公差: ±5 °C
  • Vmax: 32 V
  • 封装尺寸:0402、0603和0805
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 订购代码 PDF
470,  680 32 B59421A0075A062 - B59721A0130A062